WiFi

Under våren 2015 grävdes det febrilt men försiktigt för att bevara den fina natur som omger Holmhällar i syfte att förse alla våra gäster med WiFi. Detta arbete är nu klart och vår anläggning är till 99% täckt med stabilt och snabbt WiFi. Vi tackar Per-Olof, Börje och Börje samt Tele & Datakommunikation Gotland AB för all hjälp.
I år (2018) har vi även installerat WiFi i vandrarhemsdelen vi kallar Annexet.

Calle visar vägen
Calle visar vägen
Per-Olof plöjer för glatta livet
Per-Olof plöjer för glatta livet
Börje med sin gamla Ferguson tar sig fram överallt.
Börje med sin gamla Ferguson tar sig fram överallt.
Vi arbetar som man gjorde förr.
Vi arbetar som man gjorde förr.
Plogen trimmas in
Plogen trimmas in
Mattias, Martin & Rickard sydde ihop allting till sist och vi tackar för hjälpen!
Mattias, Martin & Rickard sydde ihop allting till sist och vi tackar för all hjälp!